Mala pomoć pri traženju adrese!

Trg Dr. Fra Jure Radića Baška Voda

Lokacija      Karta      Komentari      Tablica udaljenosti
Pogledaj slike Trg Dr. Fra Jure Radića Baška Voda

43.357912 (SJEVERNO 43° 21' 28.48")

16.948439 (ISTOČNO 16° 56' 54.38")

Cesta (Za pristupne ceste, ili unutar industrijskog imanja, nekom kamp parku, poslovom parku, parkiralištu, itd. Može se koristiti povezano za usluga=* da se naznači tip usluge i s pristup=* da se naznači koje ju osobe mogu koristiti i pod kojim uvjetima.)

  • Da li je točna lokacija?
Odaberi Street View (povuci žutog čovjeka)

Povećaj mapu (veća karta)


Komentari

U tablici ispod se nalaze mjesta interesa, ceste i ulice, objekti i zgrade, trgovine, slični objekti, hoteli apartmani i smjestaj, gradovi te adrese u Hrvatskoj koje su po udaljenosti najbliži adresa Trg Dr. Fra Jure Radića Baška Voda. Kartu pogledajte gore na stranici. Za detalje kliknite oznaku na karti. Galeriju, tj. slike Trg Dr. Fra Jure Radića Baška Voda pogledajte ovdje. 50 lokacija se nalazi u blizini. Najbliži smještaj je za 20 m.

PREVEDENO NA JEZIKE: hr de

GRADOVI U HRVATSKOJ: Adrese Buje Adrese Lovas

Podatci su ažurirani u periodu od 2009 do 2020 godine. Vrijeme generiranja stranice 11.29 milisekundi.

Share This